Myckleby Hembygds- o fornminne

Latest update: 8/30/2023
General
Myckleby Hembygds- o fornminne Create contactcard (vcf-file) for Myckleby Hembygds- o fornminne
Rickard Ericsson
Address Önne 395, 473 94, Henån
Telefon bostad
Telefon arbete 0702-456723
Mobile
Email mycklebyhbf@gmail.com
Homepage www.hembygd.se/bohuslan/myckleby
Other information
Founded 1954
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Hembygdsför.verks., Museiverksamhet, Nationaldagsfirande, Resor, Studiecirkelverksamh, Utställningar
Summary Hembygdsförening med museum: 7 byggnader och ca 11000 föremål

verksamheter: Gökottevandring, nationaldagsfirande, slåttergille, maskin och tratordag, kulturvandring, skördegille, hembygdsresa, hembygdsafton vid Lucia
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du synpunkter på föreningsregistret kontakta FritidskJa