Har du synpunkter på föreningsregistret kontakta FritidskJa