Myckleby Hembygds- o fornminne

General
Myckleby Hembygds- o fornminne Create contactcard (vcf-file) for Myckleby Hembygds- o fornminne
Johansson Birgitta 
Myckleby-Näs 219
473 94 Henån
Email: hogaranch@telia.com
Homepage: www.hembygd.se/bohuslan/myckleby
Contact
Persson Rolf Create contactcard (vcf-file) for Persson Rolf
Myckleby -Näs
473 94 Henån
Mobile: 0702-439417
Email: rolf.e.persson@telia.com
Other information
Founded
1954 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Studiecirkelverksamh, Hembygdsför.verks., Museiverksamhet, Nationaldagsfirande,
Utställningar, Resor,
Summary
Hembygdsförening med museum: 7 byggnader och ca 11000 föremål

verksamheter: Gökottevandring, nationaldagsfirande, slåttergille, maskin och tratordag, kulturvandring, skördegille, hembygdsresa, hembygdsafton vid Lucia
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du synpunkter på föreningsregistret kontakta FritidskJa